Jindáné Labádi Gabriella vagyok, 1976-ban születtem Szegeden és itt végeztem el a jogi egyetemet. Közigazgatásban eltöltött éveket követően a saját, szülőként megélt nehézségeink is közrejátszottak abban, hogy a szívem szerinti hivatásra, a szülő-csecsemő, kisgyermek konzulensségre rátaláljak. Az egyetemi szakképzés elvégzését követően konzulensként a kora gyermekkor és a szülővé válás a szakterületem. Ezen belül a szülőség kérdéseivel, valamint a csecsemő és kisgyermek viselkedés-szabályozási nehézségeivel, a szülők és a gyermek kapcsolatával foglalkozom, a családokat támogatva abban, hogy a közös életük minél egymásra hangoltabb, kiegyensúlyozottabb legyen a saját megélésük szempontjából.

Bármikor kérhetsz segítséget…

segítség, család, előrelépés

Azt, hogy ha egy ember vagy egy család nem boldogul önerőből a rá mért feladattal, de külső segítség révén lehetséges az előrelépés, én a saját tapasztalatunkból tanultam meg. Azt is, hogy érdemes segítséget kérni, még ha nehéz is. A mások támogatása, segítése szempontjából ezek az élmények érzékenyítőek, elfogadásra és a hozzám forduló előbbre lépésének empatikus támogatására ösztönöznek.

Hiszem, hogy – mint ahogy F. Várkonyi Zsuzsa egyik beszélgetésében elhangzott – minden emberi viselkedés mögött egy igény van. Szakemberként az a hitvallásom, hogy a másik ember felé fordulással, kíváncsian és nyitottan találjam meg azt az igényt, szükségletet, ami miatt ő vagy a gyermeke úgy viselkedik (vagy nem viselkedik), ahogy.

A családokkal végzett munkám során egyre inkább éreztem a szükségét annak, hogy a család felnőtt tagjaival nem csak szülői minőségükben tudjak foglalkozni, hiszen az anyaság és apaság mellett nők és férfiak, házastársak, karriert építő dolgozó emberek is, az adott szerepek által kialakuló dilemmákkal. Ezekben a helyzetekben life & business coachként, valamint családi és párkapcsolati változáskísérőként vagyok jelen.

Mikor a konzulens és mikor a coach?

A konzulensi témák igen nagy átfedésben vannak a coaching során érintett témákkal, az elhatárolást a hozott nehézség típusa, az elakadásban érintett személy(ek) kiléte és az igényei(k) is meghatározzák. Például abban az esetben, ha a gyermekvállalással vagy a gyermekes léttel összefüggően a család egészét érintő problémával keres meg egyik vagy mindkét szülő, a gyermeket is bevonva szülő-csecsemő, kisgyermek konzultációval tudok megfelelő támogatást nyújtani.

konzultáció, coaching, meghallgatás

A konzultációnak vannak olyan eszközei, mint például a videotechnika, amelyek kifejezetten a kapcsolatra fókuszálnak, és amelyek alkalmazásával lehetőség van a szülői kompetencia erősítésére. Konzulensként a fejlődéslélektani, kötődéselméleti ismeretek alkalmazásával támogatom a szülőket a gyermekük viselkedésének elfogadásában, saját érzéseik és viszonyulásaik megértésében vagy a hozott regulációs nehézség/zavar enyhítésében vagy megoldásában. Szülőkonzultációra van lehetőség abban az esetben, ha bármilyen oknál fogva a gyermek bevonására nincs mód, ezek sokkal inkább edukatívabb alkalmak, amelyek témájukat tekintve például párkapcsolattal, családi napirenddel, időbeosztással, nagycsaláddal való kapcsolattartással, hozott mintákkal, nevelési elvekkel lehetnek kapcsolatban.

Ha valamelyik szülő az, aki megkeres, de kevésbé a szülősége kapcsán fordul hozzám, hanem inkább életvezetési vagy a karrierjével kapcsolatos elakadással, akkor coachként tudok számára segítséget nyújtani. A coaching folyamat íve, az alkalmazott eszközök és módszerek itt sokkal hatékonyabbak tudnak lenni, hiszen a felnőtt ember megélései vannak a beszélgetés fókuszában.

Tevékenységeim

 • szülő-csecsemő/kisgyermek konzultációk: az újszülött, csecsemő, kisgyermek nehézségei kapcsán, ha sokat sír vagy nehezen megnyugtatható, hosszú az altatás, sokszor ébred éjszaka, túlzottan ragaszkodik valamelyik szülőhöz, kibírhatatlanul dacos, bántja a kistestvért, nehéz a bölcsödébe, óvodába szoktatás – és mindaz, ami még kisgyermekes családban a gyermek viselkedése kapcsán felmerülhet és kérdés a szülőkben, hogy hogyan csinálják (személyes találkozások)
 • anya-beszélgetés: anyaság, gyermekhez kapcsolódás, párkapcsolat és mindaz, amire szülőként, anyaként, nőként igény van (személyesen vagy on-line)
 • szülő konzultációk a szülői szerep, szülő-gyermek kapcsolat támogatása, párkapcsolat erősítése, nevelési kérdések kisgyermekeknél (személyes vagy on-line)
 • szülőségre készülés a leendő szülőpárral: a szülésre felkészülés mellett ajánlott a szülés utáni időszakra, gyermekes lét hozta változásokra felkészülni (személyesen vagy on-line)
 • családi coaching: a kisgyermekes családok kiegyensúlyozottságáért – munka és magánélet egyensúlya, családon belüli kommunikáció, munkamegosztás, kapcsolódó, kötődő, válaszkész gyermeknevelés (személyes vagy on-line)
 • Beszélgetések kisgyermekes anyukákkal az anyaság kérdéseiről, megéléseiről, érzéseiről több helyszínen, anyaklubban, baba-mama klubban, több településen
 • szülőségre felkészítő és szülőséget támogató csoportfoglalkozások a várandósság időszakától a gyermek 1 éves koráig konzulens kolléganőmmel közösen

Alkalmazott eszközök

 • OH kártya
 • Rendszertábla
 • Népmesék – mesés élet

Szakmai kapcsolatok

Felhasznált irodalom

 • Danis Ildikó Dr. (2007) Szülői és tágabb környezeti tényezők szerepe a szülővé válás folyamatában és a korai anya-gyermek kapcsolat kialakulásában. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Doktori értekezés
 • Gordon, Thomas Dr (2018) A gyereknevelés aranykönyve (P.E.T.), Gordon Kiadó Magyarország Kft.
 • Life és business coach képzés, Jegyzet, Coaching and Love Academy
 • Kelló Éva (szerk.) (2014.) Coaching alapok és irányzatok, Akadémia Kiadó, Budapest