A várandósság, majd a gyermek világrajövetele szinte mással össze nem hasonlítható jelentőségű esemény a család életében. Első gyermek születése esetén egy teljesen új, ismeretlen élethelyzetbe kerülnek a szülők, ezt követően pedig minden gyermek (kistestvér) születésével újabb és újabb család születik.

várandósság, kisbabát várunk

A kisbabával való együttléten és a gondozás kérdésein túl az anya megváltozott testi és lelki állapota, valamint a szülővé válás kérdései mindkét szülőnél megjelennek és kísérik végig a csecsemő- és kisgyermekkort és az azt követő gyermeki éveket is.

Az új család kialakulása, a szülők és gyermek(ek) közötti, illetve az szülők közötti egymásra hangolódás időt igénylő folyamat, még a legideálisabb esetben is hosszú hónapokat vesz igénybe.

Ennek során sok sikerélmény, elégedett, boldog pillanat adódhat, hiszen jó érzés valami új kialakításában tevékenyen részt venni, új és újabb családdá formálódni.

Lehetnek nehezebb pillanatok is, amikor az újszülöttet, csecsemőt vagy kisgyermeket nevelő családoknak esetenként nehézségeik lehetnek. Ezek a gyermek első életévében az alvás (elalvás, átalvás), táplálás (etetés, evés), megnyugtathatóság (nyűgösködés, sírás) területén, majd a későbbi életkorban a problémák kiegészülhetnek a dac, testvérféltékenység, szobatisztaság, vagy a heves indulatkitörések eseteivel.

Abban az esetben, ha ezek a nehézségek néhány hét alatt nem javulnak, a családtagok egyre nehezebben élhetik meg a mindennapokat. Minden gyermek más: önálló egyéniségek egytől egyig. Emiatt előfordulhat, hogy az, ami az első gyermeknél nehezebben ment, a másodiknál már könnyedén, viszont megjelenhetnek újabb kihívások, amik eddig fel sem merültek és ez elbizonytalaníthatja a szülőt.

Milyen helyzetekben tudok Neked segíteni?

Szülő-csecsemő, kisgyermek konzulensként a várandósság során, illetve a gyermek születését követően a gyermek öt éves koráig segítő szakemberként támogatom a családokat a saját meglévő erőforrásaik felismerésében és mozgósításában, egyéni megoldásaik megtalálásában, különösen, ha

  • Tervezitek a várandósságot és már vannak kérdéseitek a családdá válással kapcsolatban
  • A várandósság során a szülővé válás kérdése, a bekövetkező változások foglalkoztatnak
  • A baba megszületését követően a táplálása, altatása, megnyugtatása, napirendjének kialakítása vonatkozásában vagy a saját szülőségetek, életérzéseitek terén éreztek nehézséget
  • A kisgyermeketek szerintetek túl dacos vagy visszahúzódó, aggasztó a testvérféltékenység, vagy esetleg heves indulatkitörései vannak
  • Vagy szülőként elfogadó, szakértő beszélgetésre, meghallgatásra, a körülmények és lehetőségek átgondolására vágytok.

Mit érdemes tudni a konzultációról?

A konzultáció a konzulens és a család közötti egyenrangú kapcsolaton alapuló módszer, amely általában 3-15 alkalmat ölel fel. Minden esetben a konzultációban részt vevő család egyedi körülményeit, a családtagok szükségleteit, igényeit, a gyermek(ek) adott korra jellemző fejlődési jellemzőit térképezem fel, a család működését alapul véve keresem meg a családdal közösen a változtatási lehetőségeket és fogalmazzuk meg a célokat. Ezt követően – illetve már ezzel a folyamattal párhuzamosan – kísérem a családot a változásaikban. Mindezek során nem tanácsot adok, hanem közös gondolkodásra hívom a családtagokat, hiszen akkor tudjuk a hozzátok passzoló legjobb megoldás felé vezető utat megtalálni.

játékos szülő-gyermek kapcsolat

A konzultációk során vezetem a szülőket magukra vonatkozó felismerések, családi folyamatok átlátása felé. A megbeszélt változtatási lehetőségek, az általam adott új ismeretek birtokában, a folyamatos támogatásom mellett tud a család változásokat elérni.

Az időben megkezdett konzultációs beszélgetésekkel a család jól-létét elősegítve lehet a problémákat kezelni. Természetesen amennyiben a konzulensi támogatás mellett vagy azt megelőzően más szakember bevonása is indokolt, a család lakóhelyéhez lehetőség szerint legközelebb dolgozó szakembert is ajánlok.

Ki a szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens?

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon, illetve a Semmelweis Egyetemen kétéves szakirányú képzést végzett szakemberek folytathatják ezt a tevékenységet. A gyakorlat-orientált képzés során többek között naprakész fejlődéselméleti, kötődéselméleti ismereteket, csecsemőmegfigyelést, regulációs zavarok ismérveit és kezelési lehetőségeit, megelőzési módszereket sajátítanak el. További információ a képzésről az ISZCSK honlapján olvasható.

A szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció keretei

A szülő-csecsemő, kisgyermek konzultáció lehetőség szerint az egész család – szülők és gyermek(ek) – jelenlétében történik, de persze lehet, hogy csak az anyuka tud a gyermekkel jelen lenni. Ezt követően hetente találkozom a családdal annak érdekében, hogy a beinduló változásokat nyomon követhessem és a további lehetőségeket vagy a következő lépéseket kialakítsuk a szülővel. A módszerről további információ az ISZCSK honlapján olvasható.

Szülő konzultáció – személyesen vagy online

Alapvetően a szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció a család (szülő és gyermek) és a konzulens személyes jelenlétében folytatott, több alkalmat felölelő folyamat. Az on-line szülő konzultáció a szülő-csecsemő/kisgyermek konzultációhoz képest más jellegű, hiszen a személyes jelenlétet technikai eszközökkel nem lehet pótolni, ugyanakkor a szülők számára nyújtható szakmai támogatásnak és közös gondolkodásnak megfelelő teret adó forma. A szülővel/szülőkkel zavartalan körülmények között megtartott beszélgetések során lehetőség van például a szülővé válással, a gyermek fejlődésével, szokásokkal, neveléssel és az aktuális családi helyzetben adódó nehézségekkel (elalvás, éjszaka átalvása, etetési és evési helyzetek, sírás, megnyugtathatóság, dac, szobatisztaság, testvérféltékenység, stb.) kapcsolatos kérdésköröket részletesen átbeszélni.

Felhasznált irodalom

  • Hédervári-Heller Éva: A szülő-csecsemő konzultáció és terápia, Animula kiadó, 2008.)
  • Danis Ildikó Dr. (szerk.) 2020. A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának elmélete és gyakorlata I. kötet, kiadta: Mentálhigiéné Intézet, Budapest
  • www.iszcsk.com